Elektrina

Elektrická vykurovacia a vetracia jednotka.

Elektrický 3 stupňový vykurovací register. K dispozícii 400V alebo 500V motory s krytím IP54. Zavesenie jednotky možné na stenu alebo strop. Vykurovací výkon od 4 - 42 kW.

SAHARA MAXX HE

  • 1a: Ventilátor so širokými lopatkami - veľkosť 1, 2 a 4 (3x400V/50Hz)
  • 1b: Ventilátor so zahnutými lopatkami – veľkosť 2 (3x500V/50Hz)
  • 2: Sacia dýza
  • 3: Komora ventilátora
  • 4: Opláštenie vykurovacej batérie
  • 5: Vykurovacia batéria
  • 6: Ochranná mriežka
  • 7: Sekundárna žalúzia
  • 8: Kryt svorkovnice vykurovacej batérie
  • 9: Svorkovnica motora ventilátora

Elektrické vykurovacie jednotky GEA SAHARA MAXX HE slúžia k vykurovaniu, vetraniu alebo filtrácii vzduchu a sú určené pre inštaláciu v priemyslových, skladových, predajných i výstavných priestoroch pre prácu pri teplote od -5°C do +40°C , tj. do normálneho prostredia podľa ČSN 33 2000-1 ed. 2. a podľa ČSN EN 60 721-3-3. Elektrické krytie je IP42 podľa ČSN EN 60 529.

Ako príslušenstvo je možné objednať filtre, zmiešavacie komory, príslušenstvo na strane sania, závesy či ovládaciu skrinku.

Elektrické vykurovacie jednotky SAHARA MAXX HE sú vyvinuté a vyrábané podľa súčasných technických a technologických trendov a podľa uznávaných bezpečnostných a technických noriem a smerníc EU.

Jednotky SAHARA MAXX HE sú prevádzkovo bezpečné a spĺňajú vysokú normu kvality.

Technická úroveň spĺňa vysoké nároky užívateľov na jednoduchú údržbu a servis.

Image
Image
Image
Image