Plyn

Plynová vykurovacia a vetracia jednotka.

Plynule modulovaný výkon horáku. Neprekurovanie priestoru nad požadovanú teplotu. Úsporný premixový horák. Vysoký prietok a dosah prúdu vzduchu.

SAHARA MAXX HG

 • 1a: Ventilátor so širokými lopatkami (voliteľné)
 • 1b: Ventilátor so zahnutými lopatkami (voliteľné)
 • 2: Komora ventilátora so sacou dýzou ventilátora
 • 3: Elektroskrinka pre reguláciu (oceľová skrinka)
 • 4: Fe výmenník
 • 5: Opláštenie výmenníka
 • 6: Reflexné plechy
 • 7: Komín - sanie vzduchu
 • 8: Komín - odťah spalín
 • 9: Plynový horák
 • 10: Opláštenie plynového horáku
 • 11: Výfuková žalúzia (voliteľné)
 • 12: Tepelná poistka

Plynová vykurovacia jednotka SAHARA MAXX HG sa používa k vykurovaniu, vetraniu, alebo filtrácii vnútorného alebo vonkajšieho vzduchu v priemyselných, skladových, predajných, výstavných priestoroch tj. v prostredí chránenom proti poveternostným vplyvom (podľa ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN EN 60 721-3-3).

Vo všetkých prostrediach, ktoré vyžadujú použitie uzavretého spotrebiča môžu byť jednotky vybavené prívodom vonkajšieho vzduchu. Pre proces spaľovania možno použiť koaxiálny komínový systém. V priestoroch, kde hrozí nebezpečenstvo podtlaku je bezpodmienečne nutné použiť jednotku vo verzii uzavretého spotrebiča.

Ako príslušenstvo je možno objednať filtre, zmiešavacie komory, závesy a iné prvky na strane sania i výfuku.

Elektrické krytie IP40 (dle ČSN EN 60 529).

Prevádzková teplota: 0°C až +40°C

Kategória ohrievača: I2R - zemný plyn (NG), I3R - propán-bután (PB), propán (P), bután (B)

Trieda NOX : 5 ( <50mg/kWh), 4 - len HG 45 ( <80mg/kWh) Prevedenie podľa zpôsobu odvodu spalín: B23, C53, C13, C33 (podľa ČSN EN 1020). Plynový horák: vstupný tlak paliva: - zemný plyn 2 ±0,2 kPa - propán/bután 3 ±0,3 kPa.

Plynový tlakový plno automatický blokový horák dokonalým spaľovaním zaisťuje ohrev výmenníka a môže byť v prevedení na zemný plyn, plynný propán, bután alebo propán-bután. Horák umožňuje optimálne nastavenie výkonu vykurovacej jednotky s ohľadom na požadavky vykurovania.

Prevádzkové napätie 1~230V, 50Hz, riadiace napätie 0 … 10V.

Image
Image
Image
Image
Image
Image