Voda

Vodná vykurovacia, chladiaca a vetracia jednotka.

Vysoko účinné výmenníky tepla 1-4 radové. K dispozícii 230V - 1 otáčkové, 400V - 2 otáčkové motory alebo úsporné EC motory. Široká možnosť voľby príslušenstva.

SAHARA MAXX HN

 • 1: Ochranná mriežka proti dotyku (súčásť ventilátora)
 • 2a: Ventilátor so širokými lopatkami
 • 2b: Ventilátor so zahnutými lopatkami
 • 3a: Sacia dýza krátka
 • 3b: Sacia dýza dlhá
 • 4: Komora ventilátora
 • 5: Výmenník Cu/Al (Cu/Cu )
 • 6: Opláštenie výmenníka Comfort
 • 7: Sekundárna žalúzia nástenná

Vykurovacie, chladiace a vetracie jednotky SAHARA MAXX HN slúžia k vykurovaniu, chladeniu vetraniu alebo filtrácii vzduchu a sú inštalované v priemyselných, skladových, predajných i výstavných halách. Ako príslušenstvo je možno objednať filtre, zmiešavacie komory, prvky strany sania, závesy a konzoly či ovládacie skrinky s príslušnými čidlami.

Prevádzkové podmienky základnej vykurovacej jednotky SAHARA® MAXX HN (vodná a parná) sú určené pre prácu pri teplote do +40°C, do normálneho prostredia podľa ČSN 33 2000-1 ed. 2 a podľa ČSN EN 60 721-3-3. Elektrické krytie je IP54 podľa ČSN EN 60 529.

Vykurovanie a chladiace jednotky SAHARA® MAXX HN sú navrhnuté a vyrábané podľa súčasných technických a technologických trendov a podľa uznávaných bezpečnostných a technických noriem a smerníc EU. Vykurovacie jednotky SAHARA® MAXX HN sú prevádzkovo bezpečné a odpovedajú vysokému akostnému štandardu.

Technická úroveň zodpovedá vysokým nárokom užívateľov na jednoduchú údržbu a servis.

Image
Image
Image
Image

SAHARA MAXX HX

 • 1a: Ventilátor v chránenom prevedení (pre prostredie II 2G c IIB T4/T3) a s ochrannou mriežkou proti dotyku
 • 1b: Ventilátor s pevným záverom (pre prostredie II 2G c IIB+H2 T4/T3) a s ochranou mriežkou proti dotyku
 • 2: Sacia dýza
 • 3: Komora ventilátora
 • 4: Výmenník Cu/Cu (volitelné)
 • 5: Opláštenie výmenníka
 • 6: Základná listová žalúzia B (voliteľná)
 • 7: Protimrazová ochrana
 • 8: Svorkovnica / Spínač

Jednotky SAHARA® MAXX HX sa používajú v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu - zóna1 a sú určené k vykurovaniu, chladeniu, vetraniu a filtrácii obehového (cirkulačného) a vonkajšieho (čerstvého) vzduchu priemyslových a skladových priestorov.

Jednotky v chránenom prevedení sú označené II 2G c IIB T4/T3 podľa ČSN EN 14986, ČSN EN 13463-1, ČSN EN 13463-5 ed. 2,ČSN EN 60079-0 ed. 4, ČSN EN 60079-7 ed. 2 a jednotky v prevedení s pevným uzáverom II 2G c IIB+H2 T4/T3 dle ČSN EN 14986, ČSN EN 13463-1, ČSN EN 13463-3, ČSN EN 60079-0 ed.4 a ČSN EN 60079-1 ed. 2.

Ako príslušenstvo sa môžu dodávať vreckové filtre, zmiešavacie komory a dalšie príslušenstvo na strane sania, závesy, ovládacie skrinky.

Vykurovacia (prípadne i chladiaca) a vetracia jednotka SAHARA® MAXX HX je zostavená z ventilátora a výmenníka v plášti z oceľového pozinkovaného (prípadne lakovaného) plechu. Na výfukovej strane jednotky je nainštalovaná jedna z mnohých typov výfukovej žaluzie. Súčasť výfukových žaluzií zmiešavacích jednotiek je i čidlo protimrazovej ochrany. Zadná strana jednotky je osadená axiálnym ventilátorom s integrovanou ochrannou mriežkou, plne splňujúca požiadavky ochrany proti úrazu rotujícím obežným kolesom ventilátora, podľa ČSN EN ISO 13857. Zadná strana zmiešavacej jednotky je vždy osadená prírubou, k pripojeniu prvkov príslušenstva, slúžiacu k zabezpečeniu filtrácie vzduchu alebo k privedeniu čerstvého vzduchu. Na bočnej strane ventilátorovej skrinky sú nanitované matice M8 (4 na každej strane) k zaveseniu jednotky prostredníctvom konzol alebo závesov na stenu alebo pod strop.

Pri vypnutom ventilátore u chladiacich jednotiek musí byť zabezpečené uzavretie chladiaceho média (aby nedochádzalo ku kondenzácii mimo priestor, ktorý nie je opatrený kondenzačnou vaňou). Nástenné jednotky používané k chladeniu majú integrovanú kondenzačnú vaňu pripravenú pre voľný odtok kondenzátu, u podstropnej jednotky je kondenzačná vaňa sučásťou vyústky. Vonkajší priemer hrdla odtoku kondenzátu z kondenzačnej vane je 17 mm.

Image
Image

SAHARA MAXX PROMPT

Vykurovacie jednotky GEA SAHARA Prompt sú vykurovacie jednotky GEA SAHARA MAXX HN v prevedení Industry k dispozícii vo štyroch najbežnejších konštrukčních veľkostiach a výkonových radách.

Vykurovacie jednotky GEA SAHARA Prompt sú k dispozícii na sklade a sú zpravidla behom 7 dní pripravené k odoslaniu.

Vykurovacia jednotka SAHARA® PROMPT je zostavená z ventilátora a výmenníka v plášti z oceľového lakovaného plechu odtieňu RAL 7000. Na výfukovej strane jednotky je možné zvoliť jednu z 3 typov výfukových žaluzií. Zadná strana jednotky je osadená axiálnym ventilátorom s ochranným košom.

Prevádzkové podmienky základnej vykurovacej jednotky SAHARA PROMPT sú určené pre prácu pri teplote do +40°C, tj. do normálneho prostredia podľa ČSN 33 2000-1 ed.2 a podľa ČSN EN 60 721-3-3. Elektické krytie jednotiek je IP54 podľa ČSN EN 60 529.

Vykurovací výkon od 11 – 59 kW.

Axiálny ventilátor s elektromotorom a širokými lopatkami, 400V 2-otáčkový motor. Výmenník CU AL vyrobený z medených trubiek s profilovanými hliníkovými lamelami, vzdialenosť lamiel od seba 2,5 mm.

Maximálna prevádzková teplota 130 °C.

Maximálny prevádzkový tlak 1,6 Mpa.