Vetranie

Vetracia jednotka bez výmenníka tepla.

Možnosť použitia v normálnom prostredí, ale aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu - zóna 1. Ako príslušenstvo sa dodávajú vreckové filtre, zmiešavacie moduly a ďalšie príslušenstvo sania, závesy, ovládacie skrinky. Jednotky SAHARA Vent sú prevádzkovo bezpečné a vyrobené z kvalitných materiálov. Technická úroveň jednotiek zodpovedá vysokým nárokom užívateľov na jednoduchú údržbu a servis.

SAHARA MAXX VENT

 • 1: Ochranná mriežka ventilátora
 • 2: Axiálny ventilátor
 • 3: Sacia dýza
 • 4: Komora ventilátora
 • 5: Opláštenie jednotky Comfort
 • 6: Ochranná mriežka
 • 7: Sekundárna žalúzia
 • 8: Svorkovnica motora ventilátora

Vetracie jednotky SAHARA Vent sú vybavené axiálnymi ventilátormi a slúžia k vetraniu obchodných a priemyselných priestorov. Jednotky sú dodávané ako obehové alebo zmiešavacie, ideálne v kombinácii s vykurovacími jednotkami SAHARA MAXX HN, HS, HX, ale aj so strešnými ventilátormi RoofJETT.

Prevádzkové podmienky vetracích jednotiek SAHARA® Vent VN a VS sú určené pre pracovnú teplotu od -5°C do +40°C , tj. do normálneho prostredia podľa ČSN 33 2000-3.

Vetracie jednotky SAHARA® Vent VX sú určené pre pracovnú teplotu od -5°C do +40°C , tj. do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu t.j. do zóny 1 a 2. jednotky v prevedení EExe sú označené II 2 G c IIB T4 event. T3 (prevedenie podľa ČSN EN 50014 a ČSN EN 50019), jednotky v prevedení EExd II G c IIC T4 event. T3 (pevný uzáver podľa ČSN EN 50014 a ČSN EN 50018).

Elektrické krytie je IP42 podľa ČSN EN 60 529.

Image
Image

Destratifikátor Eliturbo

  Destratifikátor Eliturbo® tvorí helicentrifugálny rotor, ktorý je schopný stále premiešavať vzduch v priestore veľkých hál a tým dosahovať vyrovnanie tepla a vzdušnej vlhkosti ako vo vertikálnom, tak i v horizontálnom smere a to po celú prevádzkovú dobu.

  Nutnosť výroby destratifikátorov vznikla na základe požiadavky zamedziť tvoreniu tepelných a vlhkostných vrstiev vo veľkých priestoroch. Je známe, že teplo má snahu stúpať hore a unikať strechou, oknami a stenami, čím vznikajú dva veľké problémy: Problémy pri primeranom vykurovaní pracovnej oblasti a plytvanie energiami.

Vlhkosť tvorí znovu vrstvy vo vertikálnom smere a zťažuje pracovné a bytové podmienky najmä v určitých ročných obdobiach a zpôsobuje tým v rôznych prostrediach najrôznejšie problémy ako sú kondenzácia a oxidácia, chátranie stavebných konštrukcií, všeobecná neútulnosť priestorov…

Pre úplné premiešanie vzduchu bolo vyvinuté špeciálne obežné koleso s odstredivým účinkom, ktorý využívá vcelku nový tokovo dynamický systém – konvergentnedivergentnú metódu (zbiehavé-protichodné zmiešavanie), ktoré je predmetom dôležitého medzinárodného patentu.

Premiešavanie vzduchu v priestore spôsobuje stálu cirkuláciu vzduchu v rôznych výškach a tým vyrovnanie fyzikálnych hodnôt (teplota, vlhkosť, tlak). Premiešanie prebieha bez prerušenia závislosti. Obežné koleso premiešava vrstvy vzduchu neprerušovane, spôsobom zobrazeným na obrázku nižšie. Predstavte si obrázok priestorovo, aby ste lepšie porozumeli zpôsobu činnosti.

Rýchlosť vzduchu z destratifikátora ELITURBO je spravidla 0,1 m/s. Pomalé rýchlosti zamedzujú prievanu a víreniu prachu.

Image
Image